Bezpieczeństwo w internecie

 3 października 2017r. policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Pile sierż. szt. Robert Rak i st. sierż. Iwona Kropornicka przeprowadzili pogadanki profilaktyczne przy pomocy pokazu multimedialnego dla uczniów kl. I -VI, VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku nt. Bezpieczeństwa w Internecie z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach realizacji podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18 i pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoła utrzymuje stałą współpracę z policją w zakresie profilaktyki.
Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości uczniowie uczestniczyli 3.10.2017 r. w pogadankach policji – dostosowanych do wieku. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:
przemoc werbalna ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż )
rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka
publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji
tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.
Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z Internetu:
kontakt z niebezpiecznymi treściami
kontakt z niebezpiecznymi osobami
przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc)
uzależnienie od Internetu.
Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym
i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Pogadanka policjantów dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie
z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart