Powiat dla organizacji pozarządowych

31 stycznia Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile otworzy się na przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu pilskiego. Okazją będzie zaplanowana na godz. 16:00 konferencja pod nazwą: „Jak zdobyć środki finansowe dla organizacji pozarządowych w 2018 roku”. To drugie tego typu spotkanie organizowane przez starostę pilskiego. Poprzednie odbyło się dwanaście miesięcy temu w budynku Starostwa.

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi to zadanie, które Powiat Pilski realizuje z należytą starannością i oddaniem. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie znaczenie mają organizacje zarządzane przez osoby, które bezinteresownie służą innym swoją wiedzą i czasem. To prawdziwi pasjonaci, którym Powiat Pilski stara się regularnie pomagać. Temu celowi ma też służyć styczniowe spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”. Ufam, że przedstawione przez nas propozycje pomogą adresatom w zdobyciu niezbędnych do funkcjonowania środków finansowych – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Zgromadzeni dowiedzą się, jakie są możliwości pozyskiwania funduszy w ramach środków krajowych i unijnych oraz jakie konkursy ogłosiło w tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki. Poruszone zostaną prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także kwestia promocji stowarzyszeń w internecie. Wreszcie będzie też mowa o patronacie honorowym jako szczególnej formie wsparcia organizacji pozarządowych przez Powiat Pilski. Konferencję zakończy dyskusja. Serdecznie zapraszamy do udziału!

***

Program konferencji (MDK „Iskra” w Pile, ul. Okrzei 9; środa, 31 stycznia 2018 r., godz. 16:00):

PANEL PIERWSZY

– Możliwość pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe w ramach dostępnych środków krajowych, unijnych i innych, m.in. WRPO 2014+ – Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile

– Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i turystyki w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile oraz doradca z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

PANEL DRUGI

– Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych – przypomnienie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” – Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz doradca z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

PANEL TRZECI

– Jak skutecznie promować organizacje pozarządowe w internecie – Hubert Adamczyk, główny specjalista Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile

– Patronat honorowy – szczególna forma wsparcia organizacji pozarządowych przez Powiat Pilski – Agnieszka Matusiak, dyrektor Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile

– Dyskusja

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart