Porady prawne na dworcu PKP

4 września otwarta została nowa siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile. Mieści się ona przy ul. Zygmunta Starego 1, w Centrum Organizacji Pozarządowych, znajdującym się na Dworcu PKP w Pile, I piętro (obok siedziby Straży Miejskiej). Porady udzielane są w każdy poniedziałek w godzinach od 16 do 18.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile, zostało powołane w 2005 r. w celu udzielania bezpłatnych porad prawnych oraz wspierania ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Założycielką Stowarzyszenia była Honorowa Obywatelka Piły Aleksandra Błażejewska.

Od powstania Stowarzyszenie udzieliło łącznie 1970 bezpłatnych porad prawnych. W samym 2016 i do połowy 2017 roku było ich ponad 400. Z porad prawnych może skorzystać każdy potrzebujący.

Od 2016 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile, w ramach umowy z Gminą Piła na zadanie publiczne pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności” (wartość umowy – 7.765,88 zł), udziela porad (prawnych, obywatelskich) dla mieszkańców miasta Piły, znajdujących się w trudnej sytuacji. Wcześniej działalność Stowarzyszenia była współfinansowana w ramach tzw. małych grantów.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart