Czy to początek końca Epoki Klatkowej dla zwierząt?

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! zorganizowała akcję uliczną na Placu Konstytucji 3 Maja w Pile. Jej założeniem jest zebranie 1 miliona podpisów pod wnioskiem ustawodawczym zakazującym stosowania wszystkich rodzajów klatek w hodowli zwierząt gospodarskich

– W Unii Europejskiej każdego roku w klatkach więzionych jest ponad 300 milionów zwierząt – mówi Michał Błażejewski z Vivy! – odseparowuje się je od innych, trzyma wśród metalowych prętów i betonu, gdzie mają bardzo ograniczoną przestrzeń – dodaje.

Do autora inicjatywy – organizacji CIWF – dołączyło ponad 120 organizacji z całej Unii Europejskiej, tworząc wspólnie olbrzymią koalicję na rzecz wycofania klatek z hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich.
– Razem mamy rok na zebranie 1 miliona podpisów w całej Unii Europejskiej – mówi Malwina Malinowska z Vivy! – domagamy się zakazu stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt – dodaje Malinowska.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart